Slide

DIENSTEN

WAT WE DOEN

Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach draag ik bij aan de kwaliteit van de opvang door enerzijds mezelf bezig te houden met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid anderzijds coach ik de pedagogisch medewerkers. U kunt mij voor beide rollen inhuren of voor één van de rollen. Aan de hand van het aantal locaties en/of uren van medewerkers maak ik vrijblijvend een offerte. De kosten voor 2019 zijn € 50,- per uur (excl. BTW en eventuele reiskosten).

PEDAGOGISCH BELEID

Als pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkel ik het pedagogisch beleid en al het andere beleid dat de pedagogische praktijk raakt. In het bewaken en invoeren van nieuwe beleidsvoornemens streef ik ernaar dat iedere medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie.

COACHING

In mijn rol als coach zorg ik voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit door pedagogisch medewerkers te coachen in hun werkzaamheden en professionele ontwikkeling. Als coach begeleid en train ik de pedagogisch medewerkers individueel of als team bij de dagelijkse werkzaamheden.

TRAININGEN

Vóór 2023 moeten alle pedagogisch medewerkers die met 0 jarige werken een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor babyopvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. Ik ben bevoegd om de training ‘Werken met baby’s’ te geven aan pedagogisch medewerkers. Deze training voldoet aan de kwaliteitseisen van de wet IKK. 

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten, waarvan de eerste en laatste bijeenkomst 3 uur duren en de rest 2,5 uur. De training richt zich op de 6 interactievaardigheden en besteed aandacht aan de groepsruimte, speelgoedmateriaal en samenwerking tussen collega’s en met ouders. Het aantal deelnemers is maximaal 16 om de kwaliteit en persoonlijke touch te waarborgen. 

Als aandachtsfunctionaris kindermishandeling kan ik organisaties die verplicht zijn te werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ondersteunen bij het implementeren, handelen en borgen van de meldcode.  

Informeer vrijblijvend naar de kosten van een training voor uw medewerkers.