Slide

Welkom bij ‘Op je best’ in het werken met kinderen.

De kinderopvang brengt veel veranderingen met zich mee door de invoering van de nieuwe wet IKK. Ik ondersteun en begeleid u graag in dit veranderingsproces met als uitgangspunt de kracht van de organisatie ‘Wanneer ben je op je best?’. Deze vraag komt terug in de coaching van de medewerkers en in de gesprekken over de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid.

Tevens kunt u bij mij terecht voor de volgens de wet IKK verplichte training rondom de babyopvang en in het werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het is een goede oplossing voor als u niemand in dienst wilt nemen en het neemt werk uit handen!